ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผล 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสะโพกเทียม 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสะโพกเทียม 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดภาชนะ 8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ 7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน 10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 7

หน้า 1 จาก 30