ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน 0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในเลือดของทารกแรกเกิด 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และธงประดับ 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.ถาวรสาย พ. 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟท์ 2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล 5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฟอกเลือด 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก 10

หน้า 1 จาก 40