ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Edarbi ๔๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
2 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Adrenaline ๑ ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
3 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipitor ๘๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
4 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseni ๒๕/๓๐ Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
5 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
7 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Kanarb ๖๐ Mg Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
8 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zafatek ๑๐๐ Mg Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
9 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betadine solution ๑๐% ๔๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
10 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 1
11 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cardura XL ๔ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
12 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Daflon ๑๐๐๐ Mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
13 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HBIG ๑๘๐ IU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
14 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
15 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epokine ๐.๔ Ml ๔๐๐๐ U Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
16 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glyxambi ๑๐/๕ Mg Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
17 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gasmotin ๕ Mg Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
18 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zafatek ๑๐๐ Mg Tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
19 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AMK ๔๕๗ mg ๗๐ ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
20 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1

หน้า 1 จาก 125