ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม 8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้ทางปาก 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. 5

หน้า 1 จาก 50