ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ยย. 5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคาร 36/36 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง 7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองทางทันตกรรม ๑ รายการ 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ ๑ รายการ 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสกรูยึดกระดูก ๓ รายการ 6
9 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิด โคมคู่แขวนเพดาน แบบหลอด LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวนหนึ่งชุด 10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๑ รายการ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.สาย พ. ๑ รายการ 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสป.สาย พ. ๒ รายการ 8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ 13
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย พ. ๔ รายการ 12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ๒ รายการ 13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.สาย พ. ๑ รายการ 7
18 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อโคมไฟผ่าตัด 9
19 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดLEDพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพจำนวน1ชุด 11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ 20

หน้า 1 จาก 68