ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ๒ รายการ 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อสำหรับบรรจุแก๊สออจซิเจน ๑ รายการ 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริท ๑ เครื่อง 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความยาวรากฟัน 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาหน้าจอ LED TV 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สาย พ.๔ รายการ 5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐ mg/๓ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Keppra ๕๐๐ mg ๕ ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Epokine ๐.๔ ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hialid eye drop ๕ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจตาด้วยแสงเลเซอร์ 8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Daflon ๑๐๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10

หน้า 1 จาก 99