ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
17 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด และชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบ วีดิทัศน์ ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4

หน้า 1 จาก 272