ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ปะจำอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโรลเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองใส่ช้อนและส้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17

หน้า 1 จาก 225