ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hyruan one ๖๐mg/๓ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาจำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LYRICA ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nimbex inj ๒mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Arcoxia ๖๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipitor ๘๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8

หน้า 1 จาก 184