ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.ระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ 24
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ 20
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 1.2และ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเซมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.อาคารหมายเลข1589/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรระตูอัติโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมและอุปกรณ์คอม โดยเฉพาะเจาะจง 25
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปบ.รถยนต์ ทะเบียน 51144 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๕ รายการ 32
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้า 46
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ของเหลวชนิด Syring Pump 40
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 33
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ 30
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 33

หน้า 1 จาก 216