ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพีธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาโทรศัพท์ไร้สายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9

หน้า 1 จาก 255