ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สออกซิเจน ๒ รายการ 11
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 6
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 9
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๑๐ รายการ 6
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโรเนียล 11
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและบริการอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๓ รายการ 12
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๗ รายการ 17
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. ๕ รายการ 14
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 12
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 12
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 13
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 12
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๕ รายการ 14
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๒ รายการ 9
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ ๖ รายการ 11
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๔ รายการ 10
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. 11
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ สาย พ. 14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย พ. ๒ รายการ 11

หน้า 3 จาก 192