แผนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

คุณสามารถดูเส้นทาง 3D ได้ โดยคลิ๊กที่รูปคน    ค้างไว้ แล้วนำไปวางบนถนนที่ต้องการดู

 

โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์

 : 281 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 

     กาญจนบุรี 71190
 : 034-589233
 : comsurasee@gmail.com
 : http://www.srshos.go.th/

 : https://www.facebook.com/srshospital/