ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยาจำ นวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LYRICA ๗๕ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nimbex inj ๒mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Arcoxia ๖๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lipitor ๘๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 25
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรรักษาเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด 8
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ 31
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Forxiga ๑๐mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ เกลือ Nss ๐.๙ % ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำ นวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27

หน้า 9 จาก 192