สุขภาพคุณ เราพร้อมดูแล
16 พ.ย.66 ทีมตรวจสุขภาพ รพ.ค่ายสุรสีห์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
แก่ ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี