เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 66 พ.อ. จรัญวิชญ์ สุขชัย ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดทุ่งลาดหญ้า
มารับบิณฑบาต เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และผู้รับบริการ
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างกุศลผลบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายสุรสีห์