เมื่อวันที่ 16 พ.ย.66 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์
ได้ทำการออกตรวจร่างกายให้กับทหารใหม่
หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.9 พัน.109 และ พัน.ร.นรด.