วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะกรรมการ PCT (Patient care Team)
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียน SAR,เก็บตัวชี้วัด
และตัวแทนแผนกต่างๆ ของรพ.ค่ายสุรสีห์ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระ สำคัญ Basic HA
และ ICU admission criteria
สอนโดย พ.อ.ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ค่ายสุรสีห์
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์