"ลดภาวะวิกฤติ เสียชีวิตเฉียบพลัน ด้วยการ CPR"
เมื่อวันที่ 31พ.ค.66 รพ.ค่ายสุรสีห์ และ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ได้ดำเนินการจัดอบรม “ หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 ” หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ณ หน่วยฝึก ร.29 พัน.1 , พัน.นรด. และ มทบ.17