วันที่ 20-21 มี.ค. 66 ทีมตรวจสุขภาพ รพ.ค่ายสุรสีห์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก แก่ราชการครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี