เมื่อ 16 มี.ค. 66 เวลา  รพ.ค่ายสุรสีห์  ได้จัดชุดแพทย์สนับสนุนการฝึกร่วม  ภารกิจการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ  ร่วมกับ พัน.บ.41 , ร้อย.ลว.ไกล 9 และ นักบิน กองร้อยบิน พล.ร.9 

ณ สนามบินกาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์