วันที่ 16 มีค 66  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  รับตรวจประเมิน  บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม จาก สำนักงานประกันสังคม  โดยมี นายแพทย์ สิทธิชัย พุทธิประเสริฐ  และ พลตำรวจตรีหญิง รมย์ชลี  พูนประสิทธิ์ เป็นคณะที่ปรึกษาตรวจประเมิน