วันที่15 มี.ค.66  พ.อ.จรัญวิชญ์  สุขชัย  และภริยา  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมดูแลบุพการีที่พิการทุพพลภาพ,บุตรที่มีความต้องพิเศษและคู่สมรสพิการทุพลภาพ  กับ คณะแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 17   พร้อมสนับสนุนทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน  โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

ณ  อาคารสุขใจ  มณฑลทหารบกที่ 17  และบ้านพักกำลังพล