มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้บริจาคระบบทำความดันลบในห้องผู้ป่วย  แก่ รพ.ค่ายสุรสีห์ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยเจ็บที่เข้ารับบริการภายใน รพ.ค่ายสุรสีห์

การได้มาซึ่งห้องความดันลบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาพยาบาลให้แก่หน่วย รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำให้หน่วยรับผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไว้รักษาที่ รพ. อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ปัจจุบันการใช้งานห้องความดันลบดังกล่าว มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยมีสถิติการใช้งานแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการตั้งแต่เดือน ส.ค. 2563 ถึง พ.ค. 2564 จำนวนทั้งหมด 20 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งการได้มาซึ่งห้องความดันลบยังสามารถใช้งานเพื่อรองรับเคสผู้ป่วยโควิด 19 ได้

สำหรับประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานห้องความดันลบ ดังกล่าว ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ประโยชน์การใช้งาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก ( มากกว่า 80% ) เกณฑ์การดูแลระบบและการติดตาม การช่วยเหลือแก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อขัดข้อง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก ( มากกว่า 80% )