ตารางตรวจโรค "ในเวลาราชการ" โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ขอเเจ้งกำหนดการ งดตรวจในวันเเละเวลา (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.30น.) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ตารางตรวจโรค "ในเวลาราชการ" โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)