ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2566 10:15