โครงการก้าวคนละก้าวบริจาครถฉุกเฉินให้รพ.ค่ายสุรสีห์ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 24 มกราคม 2562