เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

พลตรีหญิง ปริยานุช  เรืองศรี  ได้บริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 23,000.- บาท ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เพื่อสมทบทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาลต่างๆ โดยมี พันเอก ชาลี  ตรองพาณิชย์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ เป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ทาง มูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดทำการสิ่งใด ขอให้สมหวังตามที่ตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ…