เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 กลุ่มเพื่อน “ปันยิ้มอิ่มสุข”

นำทีมโดย หมอนันท์ แพทย์แผนไทย

ได้มอบชุด PPE จำนวน 40 ชุด ให้แก่ รพ.ค่ายสุรสีห์ โดยมี ผอ.รพ.ค่ายสุรสีห์ เป็นผู้แทนรับมอบ