แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรสีห์

ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 2 ในประเทศไทยสำหรับผู้ที่มารับบริการทุกท่านแนะนำให้ทุกคนป้องกันตัวเองกันไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะ สวมหน้ากากอนามัย-ล้างมือบ่อยๆ - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล