เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยที่กำลังน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ผู้จัดงานแสดง ฉ่อยสามน้า จำอวดการกุศล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดแสดงดังกล่าว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนสถานะการจะคลี่คลาย ทั้งนี้โดยตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้มารับชมการแสดงเป็นสำคัญ *** หมายเหตุ ท่านใดที่ซื้อตั๋วชมการแสดงฉ่อยสามน้า จำอวดการกุศล ไว้และมีความประสงค์ต้องการขอเงินคืนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ แผนกการเงิน โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 3 โดยนำตั๋วมายืนยันเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเงินคืน
*** ทางโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ขออภัยในความไม่สะดวก