โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563